Návody pro učitele

Classroom

Google Classroom / Učebna Google je e-learningové prostředí, které je součástí balíku aplikací Google Suite pro vzdělávání. Umožňuje tvorbu on-line kurzů, publikaci materiálů, komunikaci se studenty, zadávání úloh, vybrání odpovědí a hodnocení úloh a další .... 

Návody označené (ph) jsou odkazy na web kolegy Pavla Hodála 

Word

Videonávod, jak opravovat dokumenty přímo ve Wordu pomocí komentářů a revizí,

Vzdálená pomoc

Někdy je třeba, aby se váš počítačový pomocník připojil vzdáleně na váš počítač. Pro takové případy můžeme použít:

Účty @jirovcovka.net

Google účty (G Suite pro vzdělávání) pro naši doménu jirovcovka.net, budou od školního roku 2020/21 primárními účty pro komunikaci školy (vedení, učitelů, studentů) s okolním světem a zároveň užitečnou cloudovou platformou pro tvorbu, ukládání, sdílení, přenos dokumentů a souborů
Po nastavení hesla můžete nový účet používat ve všech službách Google. Doporučujeme
vám, abyste si účet přidali k vašemu stávajícímu účtu ve vašem mobilním zařízení.
Dostanete tak přístup nejen k e-mailu a pracovnímu kalendáři ale k téměř neomezeně
velkému cloudovému úložišti (Google Drive), výukovému prostředí Učebna (Google
Classroom), k nástrojům pro audiovizuální komunikaci se studenty (Hangouts Meet),
nástrojům pro tvorbu obsahu (Dokumenty, Tabulky, Prezentace), nástrojům pro vytváření
kvízů a dotazníků (Formuláře) atp.

Google Meet 

nástroj pro vedení konferenčních hovorů se studenty bez nutnosti instalace speciálního software:
Textové návody:
  • Zahájení hovoru (PDF)
  • Vedení hovoru (PDF)
  • Mobil/tablet (PDF)
  • Rychlé schema (PNG)
  • Etiketa hovorů (PDF, PPT)
  • Pravidla OV (WWW)
Další zdroje:

Moodle

e-learningové prostředí, umožňuje tvorbu on-line kurzů, publikaci materiálů, komunikaci se studenty, zadávání úloh, vybrání odpovědí a hodnocení úloh a další .... 
Podřízené stránky (1): Vzdálená plocha Chrome